Следвай ни !

Ние предлагаме изготвяне на различни по вид Общи условия за вашия уебсайт, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си различни по вид стоки и услуги. Ние изготвяме индивидуални Общи…
Публикуване на ГФО на сдружение, фондация, клон на чуждестранно лице. Вместо Вас ще публикуваме годишните отчети в специализиран електронен регистър, съгласно изискванията на новия ЗС в сила от 01.01.2017 ,…
Счетоводна къща "Бизнес Аспект" предлага Попълване на ГОДИШНА ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица на цена от 35.00 лв. до 30 април…
С какво можем да Ви помогнем? Счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ осигурява цялостно счетоводно обслужване за вашето фирмено счетоводство. Нашият екип се състои от опитни счетоводители и асоциирани адвокати. Нашите клиенти…
Как да работим с Windows, Word, Excel, Интернет? Ако искате да се научите да работите с компютър, да създавате папки, да пишете и форматирате текстове и да използвайте интернет, запишете…
Счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ предлага обучение курс по оперативно счетоводство. Изучава се двустранно счетоводство като обучението е с продължителност 15 дни по 2 учебни часа дневно. Ние се съобразяваме с…
Страница 1 от 2