Следвай ни !

Счетоводни услуги за фирми

При търсенето на счетоводна къща за Вашата фирма един въпрос, който неминуемо би възникнал, е това дали има ли разлика в предлаганите на пазара счетоводни услуги за малките и големи фирми? Взимайки под внимание колко големи са различията между малкия и голям бизнес, то следва и счетоводните услуги за тези два вида предприятия да се различават съществено.

Едно от първите неща, за които бихте се досетили е, естествено, цената на счетоводните услуги. Малките фирми имат значително по-малък документооборот, а административните дейности свързани с тях са по-малко на брой. За това и цените за счетоводното обслужване на едно малко предприятие са сравнително ниски. От друга страна, фирма, разполагаща с персонал от над 200 човека, е доста по-сложно начинание. Представете си само болничните, молбите за отпуск, работните графици. Всичко това изисква непрестанна комуникация между счетоводната къща и предприятието, добра координация, за да могат всички релевантни документи да бъдат предоставяни на време и, разбира се, – доста работа. Поради тези причини, цената на счетоводните услуги силно зависи от броя на служителите във фирмата и от нейния документооборот, като за големи фирми тази цена би била доста по-висока.

Друга съществена разлика между счетоводните услуги за малки и тези за големи фирми е начинът, по който се извършват тези услуги. Обикновено собственика на малкото предприятия отговаря за представянето на своите документи в счетоводната къща в края на всеки месец. И след обработката на текущите документи, отговарящият служител информира собственика за резултата и дължимите суми към различните държавни институции. Често срещана практика е счетоводната къща да предостави и всички платежни нареждания и дори да извърши плащанията за сметка на своя клиент. При големи предприятия с голям персонал и значителен документоооборот, счетоводните услуги изглеждат много по-различно. Пред собствениците на големи фирми има много възможности свързани със счетоводните услуги предлагани в момента на пазара.

Много от предприятията, разполагащи с голям брой служители, се възползват от счетоводните услуги, които включват само ТРЗ. Счетоводната къща обикновено предоставя един или двама консултанти, които са през цялото време са на разположение на клиента по всякакви въпроси свързани с трудово-правните взаимоотношения. Този вид счетоводни услуги са много полезни за фирмени представителства на чуждестранни компании, защото разликата в законодателствата на различните държави може да варира доста. Счетоводните къщи обикновено разполагат с юристи и специалисти в тази област, които при желание от клиента могат директно да комуникират с централата на фирмата по тези въпроси.

Други големи фирми предпочитат да делегират цялото си счетоводство на външна фирма, предлагаща този вид счетоводни услуги. Обикновено в такъв случай, счетоводната къща предоставя няколко от своите служители, които работят в офиса на предприятието. Това е най-уместния вариант, защото при голям документооборот, изискващ навременна намеса, бързата комуникация и организация е от голямо значение. Този вид счетоводни услуги доста често се използват от фирми, внасящи или изнасящи стоки за чужбина, заради специфичните законови изисквания относно документите за износ и внос.

Въпреки многото преимущества на използването на счетоводни услуги, предоставяни от външна фирма, някои от големите предприятия предпочитат да запазят свой счетоводен отдел. Причините за това могат да бъдат различни, но най-честите са – цената на счетоводните услуги и запазването на контрол върху тази дейност. В крайна сметка, решението дали да делегирате счетоводството си на счетоводна къща е строго специфично и варира според фирмата и предложение Ви условия. Всеки управител трябва да вземе това решение, взимайки под внимание специфичните си обстоятелства и нужди.

За да получите качествени счетоводни услуги, изберете счетоводна къща Акаунт Плюс! Вашият партньор в бизнеса!

При търсенето на счетоводна къща за Вашата фирма един въпрос, който неминуемо би възникнал, е това дали има ли разлика в предлаганите на пазара счетоводни услуги за малките и големи фирми? Взимайки под внимание колко големи са различията между малкия и голям бизнес, то следва и счетоводните услуги за тези два вида предприятия да се различават съществено.

Едно от първите неща, за които бихте се досетили е, естествено, цената на счетоводните услуги. Малките фирми имат значително по-малък документооборот, а административните дейности свързани с тях са по-малко на брой. За това и цените за счетоводното обслужване на едно малко предприятие са сравнително ниски. От друга страна, фирма, разполагаща с персонал от над 200 човека, е доста по-сложно начинание. Представете си само болничните, молбите за отпуск, работните графици. Всичко това изисква непрестанна комуникация между счетоводната къща и предприятието, добра координация, за да могат всички релевантни документи да бъдат предоставяни на време и, разбира се, – доста работа. Поради тези причини, цената на счетоводните услуги силно зависи от броя на служителите във фирмата и от нейния документооборот, като за големи фирми тази цена би била доста по-висока.

Друга съществена разлика между счетоводните услуги за малки и тези за големи фирми е начинът, по който се извършват тези услуги. Обикновено собственика на малкото предприятия отговаря за представянето на своите документи в счетоводната къща в края на всеки месец. И след обработката на текущите документи, отговарящият служител информира собственика за резултата и дължимите суми към различните държавни институции. Често срещана практика е счетоводната къща да предостави и всички платежни нареждания и дори да извърши плащанията за сметка на своя клиент. При големи предприятия с голям персонал и значителен документоооборот, счетоводните услуги изглеждат много по-различно. Пред собствениците на големи фирми има много възможности свързани със счетоводните услуги предлагани в момента на пазара.

Много от предприятията, разполагащи с голям брой служители, се възползват от счетоводните услуги, които включват само ТРЗ. Счетоводната къща обикновено предоставя един или двама консултанти, които са през цялото време са на разположение на клиента по всякакви въпроси свързани с трудово-правните взаимоотношения. Този вид счетоводни услуги са много полезни за фирмени представителства на чуждестранни компании, защото разликата в законодателствата на различните държави може да варира доста. Счетоводните къщи обикновено разполагат с юристи и специалисти в тази област, които при желание от клиента могат директно да комуникират с централата на фирмата по тези въпроси.

Други големи фирми предпочитат да делегират цялото си счетоводство на външна фирма, предлагаща този вид счетоводни услуги. Обикновено в такъв случай, счетоводната къща предоставя няколко от своите служители, които работят в офиса на предприятието. Това е най-уместния вариант, защото при голям документооборот, изискващ навременна намеса, бързата комуникация и организация е от голямо значение. Този вид счетоводни услуги доста често се използват от фирми, внасящи или изнасящи стоки за чужбина, заради специфичните законови изисквания относно документите за износ и внос.

Въпреки многото преимущества на използването на счетоводни услуги, предоставяни от външна фирма, някои от големите предприятия предпочитат да запазят свой счетоводен отдел. Причините за това могат да бъдат различни, но най-честите са – цената на счетоводните услуги и запазването на контрол върху тази дейност. В крайна сметка, решението дали да делегирате счетоводството си на счетоводна къща е строго специфично и варира според фирмата и предложение Ви условия. Всеки управител трябва да вземе това решение, взимайки под внимание специфичните си обстоятелства и нужди.

За да получите качествени счетоводни услуги, изберете счетоводна къща Акаунт Плюс! Вашият партньор в бизнеса!