Следвай ни !

Общи условия

Ние  предлагаме изготвяне на различни  по  вид Общи условия за вашия уебсайт, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си различни по вид стоки и услуги.

 Ние изготвяме  индивидуални Общи условия, в съответствие със Закона за защита на потребителите, за да избегнете издаването на наказателно постановление.

При подготовката на  условията ние обръщаме специално внимание на желанията  и целите на нашите клиенти, на спецификите  на предмета на дейност и вида на осъщесвяваната търговия.