Следвай ни !

Счетоводни справки и отчети

ИМАТЕ НУЖДА ОТ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И ИЗГОТВЯНЕ НА ОПРЕДЕЛНИ СПРАВКИ И ОТЧЕТИ? ВИЖТЕ НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТУК.

Счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ изготвя за  клиентите си различни справки и отчети, в зависимост от конктретните нужди на фирмата.

Счетоводните справки  обхващат  всички видове справки по счетоводни сметки – вземания, задължения, разчети с бюджета и контрагенти, аналитично отчитане, разчети с подотчетни лица, наличности на пари, вземания и задължения.

Ние изготвяме различни по вид справки и отчети, съобразно  специфичните изсиквания на клиентите си, а именно:

 • Справки за БНБ;
 • Справка Приходи/Разходи;
 • Справки по  искане на клиента;
 • Отчети по НСС и МСС;
 • Справка  счетоводен запис;
 • Счетоводен баланс;
 • Отчет за приходите и разходите(ОПР);
 • Отчет за паричните потоци (ОПП);
 • Отчет за собствения капитал(ОСК);
 • Изгтовяне на счетоводна политика на фирмата;
 • Справка ДДС;
 • Справка кореспонденция на сметки;
 • Изготвяне  амортизационен план на дружеството;
 • Справки Главна книга;
 • Справка аналитични обороти;
 • Оборотна ведомост;
 • Аналитичен регистър по сметки и контрагенти;
 • Хронологична ведомост;
 • Ведомости за заплати;
 • Рекапитулации за осигуровки и данъци;
 • Справки счетоводна и данъчна отчетност;
 • Справки за задължения и извършени плащания;възможности за тяхното разсрочване.

За повече и по-конкретна или специфична  информация - свържете се с нас.