Следвай ни !

ТРЗ, Личен състав и Осигуровки

Работата  по ТРЗ и Личен състав са едни от най-динамичните и  променящи  се сфери в областа на счетоводството. Точната обработка на работните заплати и решаването на  въпросите, свързани с трудовото право е една от най-важните функции на счетоводството на всяка фирма.

При нас  ще получите следните услуги в областта на труд, персонал и работна заплата:

 • Изготвяне на трудови и граждански договори, допълнителни споразумения, заповеди, ведомости за заплати на служителите, сметки за изплатени суми;
 • Изготвяне на длъжностни характеристики;
 • Подаване на уведомления по реда на чл.62 от Кодекса на труда;
 • Регистрация на трудови договори в НАП и представителство;
 • Изготвяне на Договори за управление и контрол регистрация в НОИ;
 • Начисляване и изплащане  на социални и здравни осигуровки на служителите, работниците и собствениците;
 • Пълно обслужване на самоосигуряващи се лица;
 • Изготвяне на Договори за изработка,поръчка или услуги по
  ЗЗД и ТЗ;
 • Изготвяне на Правилник за вътрешния трудов ред;
 • Изготвяне и подаване на декларации за свързани лица по ЗГВРС в НАП;
 • Изготвяне на подаване на Декларации обр.1 и обр.6;
 • Консултации и съдействие при наемане на персонал;
 • Оформяне на трудови книжки;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Безкасово плащане на заплати;
 • Изготвяне на Служебни бележки за доход;
 • Електронно регистриране на представените болнични листове в НОИ;
 • Попълване на Осигурителни книжки;
 • Поддържане на  Регистър на представените болнични листове;
 •  Представителство на фирмите пред органите на НАП при ревизии, относно ДОО, ЗО и ДЗПО;
 • Сътрудничество и представителство при проверки от Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда (ИТ).
 • Изготвяне на платежни документи за дължими данъци и такси;
 • Трудова медицина. Сътрудничество по Охрана на труда;
 • Удостоверения за трудов стаж;
 • Изготвяне на документи за пенcиониране – УП-1;
 • Изготвяне на Образци за осигурителен стаж – УП-3 , УП-2;
 • Услуги, свързани с пенсиониране;
 • Регистриране на самоосигуряващи се лица и подаване на съответните декларации.

Направете своето запитване за желаната от вас счетоводна услуга от счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ тук.