Следвай ни !

Юридически услуги

 Регистрация на Търговски дружества, Сдружения и Фондации. Пълно счетоводно обслужване.

Нашата работа е насочена  изцяло в услуга на Вашия бизнес.

Искате да стартирате собствен бизнес? Искате на намалите своите разходи и да увеличите продажбите си? Или желаете помощ при изготвянето на документите?

Ние от счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ предлагаме услуги по регистрация, вписване на промени и обстоятелства, ликвидация и несъстоятелност на фирми, както и изготвяне на договори, становища, жалби, счетоводни и юридически консултации, представителство пред институции.

Нашата цел е  да осигурим  пълно обслужване на нашите клиенти чрез:

 • Регистрация на ЕТ(едноличен търговец);
 • Регистрация на ЕООД;
 • Регистрация на ООД;
 • Регистрация на АД;
 • Регистрация на Фондации;
 • Регистрация на Сдружения с нестопанска цел;
 • Ликвидация на дружества;
 • Преобразуване;
 • Вписване на промени в обстоятелствата на фирмите;
 • Представителство пред държавни органи;
 • Изготвяне на договори, становища, жалби, юридически и счетоводни  консултации
 • Пенсионни услуги.

Ние гарантираме конфиденциалност на личната и служебна информация, която получаваме, качествено и бързо обслужване на ниски хонорари, а за редовните си клиенти изгодно абонаментно счетоводно и юридическо обслужване.

Направете  ТУК  запитване за предлаганите от счетоводна къща БИЗНЕС АСПЕКТ  услуги.